Wyłączny przedstawiciel Teco a.s. w Polsce
Building Management System +48 721 295 380
Wstęp / Aktualności / Nowa wersja Mosaic do pobrania

Nowa wersja Mosaic do pobrania

CanvasLib

Mamy przyjemność poinformować, że przygotowaliśmy dla Państwa nową wersję aplikacji Mosaic 2014.5.. Jedną z nowości jest wzbogacenie WebMakera o opcję dodania nowego obiektu: „Płótno do malowania” (canvas), które znacznie zwiększa możliwości graficzne oraz możliwości sterowania inteligentną instalacją w rozwiązaniach iQ BMS, poprzez urządzenia mobilne.

Historia zmian wersji oprogramowania w Mosaic

wersja 2014.5 19.12.2014
——————————————————————————–
* Zmienione okno Data
* Zmienione generowanie PUBLIC
* Zmieniona archiwizacja do PLC
* Zmieniona archiwizacja pamięci/databox PLC
* Automatyczne ustawienie kontekstu wg kursora w aktywnym edytorze
* Poprawienie pracy okna Wylicz/Ustaw
* Ignorowanie plików zaczynających kropką (pliki robocze Google Drive)
* Dodanie wyszukiwania wg offsetu w pliku źródłowym programu (dla offline wyszukiwania offsetów)
* Optymalizacja debugera inicializacji typów primitywnych
* Podkreślenie zakładki wybranego okna
* Wsparcie startu na zewnętrznym monitorze
* Poprawienie menu kontekstowego na negatywnych współrzędnych więcej monitorowanych konfiguracji
* Poprawienie wczytywania długich list PLC z usługi TecoRoute

SelectPLC
* Wsparcie nowych jednostek C-IR-0203S, C-IT-0202S, C-WS-0000R-iG,
C-WS-0200R-ABB, C-WS-0400R-ABB, C-AQ-0005R,

* Wsparcie nowych OEM CPM i jednostek SR201, SR401, SR402

CFC
* poprawienie funkcji do sprawdzenia typu elementu pole dla wprowadzenia pomocniczych zmiennych w CFC
* poprawienie uzyskania typu podczas przechodzenia bloków z wejść/wyjść typu ANY
* poprawienie uzyskania typu dla emelentu pole

IEC Manager
* wielkość pół określana poprzez port – usuwa problem z określeniem wielkości aliasu na element pola

Graficzny PanelMaker
* Dodany ID-22

GraphMaker
* Struktury do wielkości 4 byte można podglądać jakobyte, word lub long i dla analyzatora

Webmaker
* Poprawiony błąd podczas generowania Elementu dla ustawienia wartości, bez ustaionego obrazu do statusu spoczynku
* Do paneli graficznych generują się objekty z negatywną współrzędną na 0,0
* Poprawione wczytywanie wielostanowych obrazów – przyspieszenie
* Lista objektów, poprawionie przybliżenie/oddalenie, pamięć najwyższej pozycji
* Lista objektów dodana możliwość kopiowania
* Skróty klawiszowe do zbliżenia/oddalenia
* Poprawiony wybór strony w alarmach
* Poprawienie zapisu wartości z przejściem na inną stronę, poprawienie dotyczy symulacji oraz skriptu dla stron internetowych
* Poprawienie generowania szyfrowanych haseł
* Dodany objekt graficzny (Canvas)
* Zmiana generowania skryptów, tak żeby się podczas zmiany nie pobierali z międzypamięci przeglądarki

Symulator
* poprawiony błąd podczas parowania xml z Dataloggera (brakująca definicja dla sygnału Event collection)
* uzupełnione wsparcie dla nowego sposobu inicializacji zmiennych, który nie używa #table
* zmiana numeru wersji symulatora w Mosaic (na v8.4)
* uzupełniona symulacja funkcji sysWebServerInfo
* wsparcie dla funkcji GetChanDesc() uzupełniona i dla CH3,…, CH10 (biblioteka ComLib)
* poprawione SYS 84 (wsparcie pracy z DataBoxem) w przypadku błędnego wprowadzenia adresu
* uzupełnione wsparcie szyfrowania algorytmem AES-128 CBC, RC4, SHA1 i Base64 (SYS 85)
* w funkcji PLC_printf uzupełniona możliwość formatowania dla STRING
* podczas zapisu zmiennej typu STRING do csv pliku w DataLoggerze
uzupełnione respektowanie wprowadzonej ilości znaków + usunięte ograniczenie
wielkości STRING zmiennej na 80 znaków (teraz maks. 255 znaków)
* instrukcja JMI, JMI L, CAI i CAI L przesuwają zasobnik
o jedną warstwę spowrotem (zasobnik jest w takim samym stanie jako
po instrukcji JMP / JMD / JMC L, CAL / CAD / CAC L, itd.)

ST kompiler
* Dozwolone lokalne stałe typu STRING